Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Doporučené návštěvní hodiny
PONDĚLÍ  -  NEDĚLE  9.00 – 18.00

Rousky
 Vážení návštěvníci našich domovů,

ukončení povinnosti nošení roušek neplatí pro zdravotnická a sociální zařízení ( viz nařízení ministerstva zdravotnictví : MO MZ Č. j.: MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN  )

Velmi děkujeme, že toto nařízení respektujete a chráníte naše klienty.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.