Z DŮVODU ZVÝŠENÉHO RIZIKA CHŘIPKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ
se návštěva domova v mezidobí nedoporučovala.
Zvýšené riziko nyní pominulo a návštěva domova je opět možná.