Aktuální Domácí řád ,schválená ředitelkou Mgr. Hanou Německou ze dne 1. března 2014 naleznete zde.