Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Z DŮVODU ZVÝŠENÉHO RIZIKA CHŘIPKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ
se návštěva domova v mezidobí nedoporučovala.
Zvýšené riziko nyní pominulo a návštěva domova je opět možná.
 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.