Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Vážení rodinní příslušníci a ostatní návštěvníci klientů domova,
s platností od 2.2.2015 reagujeme na Krajskou hygienickou stanicí doporučený
zákaz návštěv z důvodu chřipkové epidemie.
Tímto zákazem chráníme Vaše blízké, děkujeme proto za pochopení.
Zákaz návštěv platí do odvolání.

(Doporučení KHS Brno)

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.