Lednové fotografie přináší ukázku z činností našich klientů.  Aktivizační pracovnice nabízí pestrou škálu činností. Tentokráte se zaměřením na finance. Naši klienti již bohužel ztrácí kontakt s hotovostí a neznají hodnotu peněz a díky těmto činnostem se jejich schopnosti udržují. Snažíme se, aby se klienti setkávali i běžnými denními činnostmi, jako je například žehlení. V zdravém těle, zdravý duch – klienti chodí ven, kdykoli to počasí dovolí.