Únorové fotografie ukazují klienty na procházce v okolí místního zámku. Na dalších fotografiích jsou únoroví oslavenci a již tradiční oslava narozenin s tancem.