Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Dobrý den,


cítím povinnost  poděkovat vám touto cestou za, i když ne dlouhou, péči o mou maminku. Bohužel jsem měl možnost porovnat několik typů zařízení a způsobů péče a nemocnou 90 - letou osobu. Jistě nemá cenu rozebírat úroveň péče ve státní nemocnici, kde pracuje střední zdravotní personál pravděpodobně převážně z donucení, bez jakékoliv etiky a soucitu. Omlouvám se tímto světlým vyjímkách, kterých bych se nechtěl dotknout.


Byli jsme rádi, že jsme maminku vytrhli z jejich spárů a řešili jsme její léčbu formou soukromé pečovatelské služby s režimem 3 hodinových návštěv. I když to nebyl žádný zázrak, podařilo se nám po několika měsících ošetřování dostat maminku do kondice, kdy si byla schopna nachystat snídani a večeři a stačila jen jedna návštěva. Měsíční náklady na tuto službu se pohybovaly s ohledem na počet víkendů a svátků kolem 22 tisíc.  A to podotýkám, že se jednalo o provedení základní hygieny a podání snídaně, obědu a večeře. Bez velké odbornosti, či nadstandardních úkonů.


Bohužel  v období, kdy se již zdálo, že je maminka ve slušné kondici, postihla ji mozková příhoda a já děkoval prozřetelnosti, že jsem již dříve zařadil maminku do pořadníku Domova Santini.
Zde strávila poslední týdny svého života obklopena neskutečně přívětivým personálem, citlivým přístupem a v blízkosti své rodiny.


K ceně měsíčního pobytu, která se zdá zdánlivě vysoká, mohu tedy zodpovědně říci, že po porovnání předcházejících zkušeností je cena více jak přívětivá.


Ještě jednou vám za celou rodinu děkuji.
Jan Hubený

P.S. Dávám tímto svolení k případnému uveřejnění ať již celé zprávy, nebo výňatku na webové stránky Domova. V případě, že se k uveřejnění z jakéhokoliv důvodu nerozhodnete, považujte to alespoň za velké poděkování všem pracovníkům a vedení domova.

----- x -----

dekujeme

 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.