Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem

Doporučené návštěvní hodiny
PONDĚLÍ  -  NEDĚLE  9.00 – 18.00

Snímky pořízeny pečovatelským personálem (lze zvětšit kliknutím)

Andrášová Andrea, dis, staniční sestra
Andrášová Andrea
DiS. stanični sestra
Černý Radek
Blatná Martina
pečovatelka
Černý Radek
Černý Radek
pečovatel
Čoupková Narcis
Čoupková Narcis
pečovatelka
Gabrhelová Markéta
Gabrhelová Markéta
zdravotní sestra
Grmelová Ilona
Grmelová Ilona
zdravotní sestra
Jedličková Jitka
Jedličková Jitka
aktivizace
Klimešová Tereza
Klimešová Tereza
pečovatelka
Kolinský Michal
Kolinský Michal
pečovatel

Libichová Jiřina, Ing.
pečovatelka
Meluzínová Dana
Meluzínová Dana
pečovatelka
Meluzínová Dana
Modrovičová Paulína, Bc.
fyzioterapie
Meluzínová Dana
Musilová Kamila, Mgr.
zdravotní sestra
Pořízková Michaela
Pořízková Michaela
ergoterapeutka
Pompe Jirí
Pompe Jiří
pečovatel
Růžička Petr
Růžička Petr
pečovatel
Sedláková Lucie
Sedláková Lucie
pečovatelka
Šebelová Tereza
Šebelová Tereza
zdravotní sestra
Šimková Hana
Šimková Hana
ergoterapeutka
Šplíchalová Martina
Šplíchalová Martina
pečovatelka
Šplíchalová Martina
Trnečková Eva, DiS.
zdravotní sestra
Zemánková Linda
Zemánková Linda
pečovatelka
Žovínová Lenka
Žovínová Lenka
pečovatelka

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.