Domov pro Seniory Křtiny u Brna
Domov pro Seniory Křtiny - Domov se zvláštním režimem
 ChangeVážení rodinní příslušníci,

vzhledem k tomu, že dosud nebyl vypsán dotační titul, který by nám financoval testování návštěv v domově, naše zásoby námi zakoupených testů jsou téměř vyčerpány, musíme přistoupit ke změně organizace návštěv. Návštěvy mohou nadále probíhat za předpokladu, že si přinesete potvrzení z autorizovaného odběrového místa, kde by měly tyto testy být zdarma( nesmí být starší 48 hodin) Zde přikládáme odkaz na tato pracoviště :https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Postup objednání zůstává zachován, opětovně prosíme o to, abyste kontaktovali naši sesternu v odpoledních hodinách ( 516 415 845) Dopoledne se vám sestry nemohou věnovat, věnují se vašim blízkým a nejsou na sesterně přítomny.

Další podmínky návštěv zůstávají stejné. Lze se prokázat potvrzením od praktického lékaře, či z odběrového místa, že jste v uplynulých 3 měsících nemoc Covid 19 prodělali.

Bohužel vám nemůžeme tyto testy poskytnout za úhradu. Toto nám neumožňuje vládní nařízení, jež garantuje tyto testy pro návštěvy domovů zdarma.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.