Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Cíl služby

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání

Posláním Domova je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění. Vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na jejich individuální potřeby, kvalitu života a úctu. Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.


Podzim života prožít v důstojnosti a s láskou v motivujícím prostředí Domova.

Motto

Ve stáří je ukryta moudrost – je potřeba naučit se správně tázat.

Cíl služby

 • Cílem služby je:
  • Zachování získaných sociálních a společenských návyků a dovedností dle individuálních možností klienta.
  • Udržení co nejdelší schopnosti sebeobsluhy a mobility.
  • Zajištění individuálních potřeb seniora v oblasti fyzické i duševní.

Kroky vedoucí k cílům

 • Podporovat klienty v co největší míře samostatnosti:
  • vytvoření příjemného, podnětného a bezpečného domova
  • podpora rozvoje nebo udržení schopností, dovedností a znalostí klienta a jejich využití v běžném životě
  • nabídnout klientům z jejich pohledu smysluplné aktivity
  • motivovat klienty k aktivnímu životu a začlenění se do života v Domově
 • Podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů – klienti navzájem, klienti a zaměstnanci, zaměstnanci navzájem

 • Podporovat kontakty s rodinou, přáteli a osobami blízkými

 • Podporovat kontakty s přirozeným prostředím

 • Zajistit bezpečné prostředí nastavením srozumitelných pravidel života a soužití s ostatními

 • Vytvářet příjemné a motivující prostředí

Péče je realizována formou nepřetržitého provozu s komplexem služeb poskytovaných kvalifikovaným personálem. Služba je založena na individuálním přístupu, respektuje svobodnou vůli klientů, podporuje klienty v maximální možné době udržení samostatnosti a soběstačnosti, v zachování přirozených sociálních vazeb.

Obyvatelům Domova poskytujeme

Domov má lůžkovou kapacitu 50 lůžek pro klienty domova se zvláštním režimem, s možností ubytování v jedno a dvou lůžkových pokojích. Zařízení se nachází v dvoupodlažní budově se zahradou.

 • Domov má zahradu pro trávení volného času
 • Stravování je celodenní a to jak racionální, tak dietní
 • Úklid a praní prádla
 • Ošetřovatelskou a zdravotní péči - kvalifikovaný zdravotnický a ošetřovatelský personál pečuje o klienty nepřetržitě
 • Lékařská péče je zajišťována smluvním praktickým lékařem
 • Pohybovou aktivizaci
 • Podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních
  potřeb

Cílová skupina

 • Poskytujeme pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění, seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence.
 • Poskytujeme nepřetržitou péči seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kdy je zapotřebí poskytnout pravidelnou pomoc druhého člověka, která odpovídá individuálním potřebám a schopnostem seniora, a není již možno péči zajistit v domácím prostředí.
 • Věková struktura seniorů je od 55 let věku.

Služba není poskytována osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení v důsledku akutní infekční nemoci.

Zásady a principy poskytované sociální služby

 1. Respektování práv a svobody
 2. Respektování volby klienta a zajištění důstojného života klienta
 3. Respektování potřeb klienta
 4. Odbornost sociální služby